Categorie archief: Weblogs

Zeven redenen waarom woningbouwplan kabinet beter, goedkoper en sneller moet

De plannen voor de veertien grootschalige woningbouwlocaties en bijbehorende Rijksinvestering van twintig miljard kunnen beter, schrijft Friso de Zeeuw. ‘In het pakket ontbreekt samenhang, de markt is niet betrokken bij de selectie en de businesscases, het realiteitsgehalte van sommige plannen is twijfelachtig, het pakket is te duur zijn duur, de plannen sluiten onvoldoende aan op… Lees meer »

De anti-stedelijke rol van de auto lijkt uitgespeeld

Zijn we weer aanbeland in de jaren ’70 van de vorige eeuw, de hoogtijdagen van de suburbanisatie? Ik hoorde Taco van Hoek in BNR Breekijzer als verkapte woordvoerder voor het recente EIB-rapport Ruimtelijke ordening en bouwlocaties: De potentie van woningbouw in de groene omgeving verkondigen dat dit is wat mensen willen: ruime woningen in het… Lees meer »

Circulariteit: de kracht van kleine zichtbare acties

Onlangs kreeg ik tijdens een sessie met een gemeenteraad de vraag: hoe zorgen we dat een thema als circulariteit begrijpelijk wordt voor inwoners? Een belangrijke vraag als je het mij vraagt! En eentje die steeds vaker terugkomt. Door Malu Hilverink, adviseur bij Over Morgen. Onder de titel Nieuwe Energie schrijven Jade Oudejans, Malu Hilverink en… Lees meer »

Windturbines of de Apocalyps

Een flink deel van de dertig energieregio’s heeft grote moeite met het vinden van draagvlak voor de uitrol van de Regionale Energie Strategie (RES). De Volkskrant beschreef laatst al eens hoe in de verschillende regionale enquêtes en participatietrajecten naar gewenste uitkomsten is toegewerkt. Met suggestieve vraagstellingen, bagatelliserend taalgebruik en een sturend aanbod aan keuzemogelijkheden. Hoe… Lees meer »

Zonder frictie geen inclusieve wijk

De afgelopen week had ik weer eens tijd om mijn werkplek op te ruimen. Meestal gaan er dan niet alleen mapjes met aantekeningen door mijn handen, maar moeten ook oude jaargangen van vakbladen eraan geloven. Zo stuitte ik afgelopen weekend in een nummer van Rooilijn op een recensie van een boek van Stipo over de… Lees meer »

Mentaal eigenaarschap

Wie is eigenaar en wie is gast bij gebiedsontwikkeling? Onze overheid, ons landschap en onze steden en dorpen, het is van ons allemaal. We kiezen die overheid en we leven ons dagelijks leven in de buurt, wijk, het dorp of de stad en het omringend landschap. Je wilt dat die overheid en die omgeving bijdraagt… Lees meer »

Windmolenpark Nederland

Het nieuwe kabinet moet indringende ruimtelijke keuzes maken voor het landelijk gebied, anders gaan de leefbaarheid en de kwaliteit verder achteruit ondanks de kansen die er liggen. Dat is de conclusie van het rapport Kiezen én delen, opgesteld op verzoek van de Tweede Kamer. Hierbij moeten we niet uit het oog verliezen dat het afgelopen… Lees meer »

Energielabels zijn Key Performance Illusies

Als het gaat om duurzaamheidsambities van vastgoedorganisaties en duurzaamheidsprestaties van gebouwen, dan moeten die al gauw SMART zijn: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. In veel gevallen echter hebben we het alleen over specifiek en meetbaar. Maar als je ze afzet tegen de tijd, dan blijkt al gauw hoe weinig realistisch ze soms zijn. Vaak… Lees meer »

Een nieuwe hit van ABBA

De overheid is dienstbaar aan de burger, met ruimte voor maatwerk en hardheidsclausules bij knellende regels. Aldus de nieuwe mantra van de politiek. Zoals inmiddels gebruikelijk in de nationale politieke arena heeft overdrijving zich van het thema meester gemaakt. Voorbeeldje. Om aan te tonen dat ook het lokaal bestuur regels vaak hardvochtig toepast, leek een… Lees meer »

Circulair denken als drijvende kracht voor gebiedsontwikkeling

Het thema circulariteit wint aan terrein bij gebiedsontwikkelingen. En dat is maar goed ook. Onze manier van bouwen en ontwikkelen moet anders omdat de grondstoffen die we gebruiken op raken en een schadelijk effect hebben op de natuur. Circulariteit is veelal één van de duurzaamheidthema’s bij gebiedsontwikkeling, naast bijvoorbeeld duurzame energie, -mobiliteit en klimaatadaptatie. Het… Lees meer »