Categorie archief: Weblogs

Uitsluiten of opsluiten?

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft begin deze maand het advies Toegang tot de stad uitgebracht. Een werkstuk dat helemaal past in de tijdgeest. Weg met de gentrificatie, hoera voor inclusie en een herintredende overheid. De beste aanbeveling gaat over bereikbaarheid: iedere plek in de stad voor iedereen bereikbaar binnen het kwartier.… Lees meer »

Hoe meer participatie, hoe meer succes

Willen we corona de baas worden, dan gaat het uiteindelijk om gedragsverandering van mensen. Premier Rutte schetst keer op keer dat de optelsom van maatregelen en gedragsverandering tot effect moet leiden. Nu zien we dat de gedragsverandering niet zo gaat als gewenst en daarbij wordt veelvuldig gewezen naar jongeren. Tegelijkertijd zien we dat juist deze… Lees meer »

Geef de boer die wil een toekomstperspectief

Vorige week stuurde minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering naar de Tweede Kamer. De kritiek op het wetsvoorstel is luid en meerstemmig. De dichtheid van stikstof in de atmosfeer is binnen de EU het hoogst boven het dichtbevolkte Nederland. Het adviescollege Stikstofproblematiek, met Remkes als voorzitter, adviseerde eerder… Lees meer »

Duurzame gebiedsontwikkeling is eindelijk ‘het nieuwe normaal’

Terwijl de tweede coronagolf over Nederland spoelt, gloort er perspectief in de wereld van de gebiedsontwikkeling. De wereld waarin we ook op zoek zijn naar ‘een nieuw normaal’. We zien nu dat duurzaamheid eindelijk een volwaardige plek krijgt in gebiedsontwikkelingen. De tijd van ‘greenwashing’ is voorbij. Overal zien we dat het thema duurzaamheid ruim aandacht… Lees meer »

Houd de sloop van ons landschap tegen

Voor typische Nederlandse landschappen en grote wateren dreigt zich een ramp te gaan voltrekken. In ons drukke, verstedelijkte land zijn nog steeds gebieden te vinden die getuigen van de boeiende wordingsgeschiedenis door de eeuwen heen. Deze vaak kleinschalige landschappen herbergen doorgaans ook een hoge natuurwaarde. Ik noem het coulisselandschap in Twente, Nationaal Landschap Het Groene… Lees meer »

De corona-factor

Bent u het thuiswerken ook zat? Aangewezen op je directe leefomgeving met een leefcirkel niet groter dan jezelf, je naasten en je buren? Dan zie je ineens hoe prettig het is als je in het groen woont of als je boodschappen om de hoek kunt halen. En wat het betekent om 24 uur per dag… Lees meer »

Dit moet je óók weten als je aan een klimaatpanel denkt

‘Geef burgers via panels stem in klimaatbeleid’, kopte het NRC vorige week. Een interessante oproep. Politicus Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatakkoord, besteedt heel specifiek aandacht aan participatie. Hij neemt een mismatch waar: er lijkt sprake van groeiende weerstand tegen klimaatmaatregelen, terwijl uit (onder meer) het onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt… Lees meer »

Energie(ke) verwarring

Het wordt spannend. Vandaag moeten de dertig energieregio’s hun Regionale Energiestrategie (RES) bij het kabinet hebben ingeleverd. In dat document geven de regiobesturen aan op welke manier ze duurzame stroom willen gaan opwekken. Hun visie op duurzame warmte volgt gek genoeg pas in 2021 hoewel in de praktijk beiden nauw met elkaar samenhangen. Of alle… Lees meer »

Gekluisterd

Community ViaJacobi stelt sinds de lockdown een eeuwenoude kluizenaarsruimte in de Jacobikerk ter beschikking aan Utrechters die op zoek zijn naar focus en rust. Nog even kun je daar terecht voor een stille werkplek. De perfecte plek om deze blog over #religieuserfgoed te schrijven. Op het koffiebekertje staat Welkom in de Jacobikerk! Een levendige plek… Lees meer »

Energietransitie in tijd van verkiezingsstrijd

Met de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 voor de deur gaan politieke partijen zich profileren rond de grote ruimtelijke opgaven. Volgens minister Kajsa Ollongren (D66), de verantwoordelijke minister voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) staat Nederland voor ruimtelijke en volkshuisvestingsopgaven die groot en complex zijn en om fundamentele nationale keuzes vragen. Een voorbeeld hiervan is… Lees meer »