Categorie archief: Weblogs

Breng niet bewoners, maar bedrijven naar de binnenstad

Gemeenten bouwen graag lege panden in het centrum om tot woningen. Doe niet, vindt Theo Föllings. Voor een levendige binnenstad zijn juist bedrijven onmisbaar. ‘Als het licht in de winkels en kantoren uitgaat, gaat de avondstad aan.’ Tekst door Theo Föllings, voorzitter SKBN. Deze opinie verscheen eerder in Trouw. Beeld door MrAronymous Vorig jaar becijferde de… Lees meer »

Het Noorden kan nu scoren of verprutsen

Voor de aanleg van de Lelylijn, de spoorverbinding van Lelystad naar Groningen, is in het regeerakkoord drie miljard euro in het Mobiliteitsfonds gereserveerd. De drie noordelijke provincies boekten hiermee een ongekend lobbysucces. De inzet van D66-prominent Rob Jetten heeft hierin zeker een rol gespeeld. Dat geldt ook voor een amendement in het VVD-verkiezingsprogramma, nota bene… Lees meer »

Geef het gebied een stem!

Het recente rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) is het zoveelste signaal over de slechte stand van de natuur in Nederland. De aanpak die we hebben, helpt onvoldoende. Het beleid werkt niet. Dat moet anders. Door Gerard van Santen, adviseur Over Morgen. Deze column staat in de nieuwe editie (mei) van… Lees meer »

De bijvangst van verdichten

Vorige maand presenteerde het College van Rijksadviseurs maar liefst vier studies naar het verdichten van steden en dorpen. Nu heeft de organisatie altijd al veel aandacht besteed aan binnenstedelijke woningbouw. Maar na de presentatie in het Nieuwe Instituut in Rotterdam moest je wel bijna blind zijn om de kansen van inbreiding niet te zien. Het… Lees meer »

De belofte van gebiedsprocessen

Gebiedsprocessen zijn terug van weggeweest. Actuele opgaven en transities worden op het gebiedsniveau en samen met de gebiedspartijen opgepakt. Het is een aanpak die we ook kennen uit het begin van deze eeuw. In die tijd bracht gebiedsgericht werken de belofte van integraliteit en win-win oplossingen met zich mee. Dit werd bijvoorbeeld zichtbaar in de… Lees meer »

Planologen kijken te veel over hekken heen

Er zijn van die dingen die in de ruimtelijke ordening vaak over het hoofd worden gezien. Hekken bijvoorbeeld. Ze perken overal onze ruimte in, maar krijgen weinig aandacht. Ten onrechte, stelt planoloog Martin van der Maas. In deze anti-ode aan de hekken zet hij ze eens flink in de schijnwerpers. Hekken langs parkeerplaatsen of speeltuinen,… Lees meer »

Bestemmingsplan negeren voor opvang Oekraïners kan explosief uitpakken

Recent verscheen de tweede versie van de Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners. Het is een heel bruikbaar document, met een pikant advies over hoe om te gaan met plannen die niet passen in de lopende bestemmingsplannen. Er zijn geen recente precedenten zijn waarin zo nadrukkelijk door het kabinet wordt geadviseerd de geldende spelregels even buiten werking… Lees meer »

Democratische gastransitie

Vorige week in het nieuws: niet alleen minima maar ook lagere middeninkomens hebben nu moeite om rond te komen. Dit als gevolg van de stijgende energieprijzen en de hoge inflatie. Nederland staat hierin niet alleen. Zo zien we dat in Frankrijk koopkracht een belangrijk verkiezingsthema is. Nationaal populist Marine Le Pen, met in de eerste… Lees meer »

Grondstrategie stikstofplan is een foutenfestival

Het stikstokstofplan van minister Christiane van der Wal heeft sterke kanten. De brede, integrale en gebiedsgerichte benadering spreekt aan. Maar er zijn ook nog te veel zwakke elementen. De combinatie van gebrek aan expertise bij het ministerie van LNV en haar eigen, impulsieve presentatie hebben tot een valse start geleid als het om de grondstrategie… Lees meer »

Crisis als kans

De oliecrisis van 1973 had niks te maken met oprakende olievoorraden, maar alles met de steun van Nederland aan Israël tijdens de Jom Kipoeroorlog. Toch slaagde minister-president Joop den Uyl erin de boycot te framen als een wake-up call voor aantasting van het milieu, ons consumentisme en de eindigheid van fossiele brandstoffen. Mede dankzij onze… Lees meer »