De Roep van de Stad

| 25 november 2015

Ahmed Aboutaleb

Ahmed Aboutaleb

De stad vernieuwt zich voortdurend, alleen al doordat er jaarlijks nieuwkomers bijkomen. Ik vergelijk de stad wel eens met een boom die groeit en continu een nieuwe schors krijgt. Maar de kern blijft gelijk, daarin hou je de waarden vast, zoals het internationale karakter, het harde werken, het multiculturele en de tolerantie.

De nieuwkomers zullen zich die waarden ook weer eigen maken en de stad op hun schouders nemen. Inmiddels telt Rotterdam 174 nationaliteiten. Onze stad lijkt in dit opzicht op New York: elk jaar komen er veel nieuwkomers bij, ondernemers die de oude wijken, kantoren en bedrijfsterreinen nieuw leven inblazen. Zij geven richting aan hun droom in een stad waar alles mogelijk is.

Ook de inwoners zelf nemen steeds vaker het initiatief. Zij denken mee over voedsel (stadslandbouw), energie (klimaatneutrale huizen) en over de veiligheid en woonkwaliteit van hun wijk. Bewoners zijn de ervaringsdeskundigen. Zij hebben vaak al ideeën voor hun buurt en oplossingen voor problemen voordat er een ambtenaar is langs geweest. We gaan steeds meer toe naar co-creatie, waarbij bewoners medebepalen wat prioriteit heeft in hun wijk en wie wat doet.

In een tijd waarin we steeds meer wereldburgers worden en die onrustige wereld dagelijks via de (sociale) media tot ons komt, neemt de behoefte aan eigenheid toe. Mensen ontlenen hun identiteit aan dat wat het meest nabij is: hun eigen stad of zelfs hun eigen buurt.

Zo zie ik mijn stad: als een broedplaats van sociale en economische vernieuwing, waar bewoners en bedrijven uit alle windstreken zich thuis voelen en het initiatief nemen.

De roep van de stad is niet alleen maar een succesverhaal. Er zijn winnaars en verliezers. Wereldwijd nemen de verschillen toe: tussen arm en rijk binnen de steden, tussen stad en platteland, en tussen stedelijke regio’s. Steden wereldwijd zullen in de toekomst een zwaardere opgave hebben om te werken aan de noodzakelijke sociale stijging van mensen.

En dat kunnen ze. Met gericht beleid zijn steden in staat de kraamkamer te worden van nieuwe generaties die getalenteerd zijn en gemotiveerd om de stad op hun schouders te nemen. Daar is goed onderwijs voor nodig, de voedingsbodem voor talent, ambitie en sociale vaardigheden.

‘Geef stedelijke regio’s meer budget en bevoegdheden.’

De economie zal zich de komende decennia verder ontwikkelen tot een economie van de grote getallen. Om de internationale concurrentie aan te kunnen, moeten we nieuwe allianties smeden en daarbij mag het bestuurlijk korset niet te strak zitten. Niet te ideologisch denken, maar praktisch. De nationale overheid moet steden ondersteunen bij de aanpak van de uitdagingen waar ze voor staan en slechts randvoorwaarden formuleren waar nodig.

Met viervijfde deel van de bevolking woonachtig in steden is het van evident belang dat Europa serieus beleid ontwikkelt en financiële middelen vrijmaakt voor de steden. Vandaag de dag kampen Europese steden met hoge werkloosheidspercentages, in sommige wijken veertig of zelfs vijftig procent. Het is onbegrijpelijk dat van de EU-begroting van 145 miljard euro bijna zestig miljard euro naar landbouw en plattelandsontwikkeling gaat. Voor de aanpak van de werkloosheid (via het ESF) is jaarlijks slechts tien miljard euro beschikbaar.

Een van de doelstellingen is betere toegankelijkheid en besteding van Europese fondsen voor steden. Als daarmee wordt bedoeld dat Nederland zich zal inzetten voor meer Europese fondsen, dan ondersteun ik dat uiteraard van harte. Een zichtbare bijdrage van Europa in de stad zal ook het draagvlak voor Europa onder de burgers kunnen vergroten, wat volgens mij van het grootste belang is.

Ahmed Aboutaleb
Burgemeester van Rotterdam

Deze tekst is een samenvatting van de H.J. Schoo-Lezing, die gedeeltelijk is gepubliceerd in Elsevier, 2 september 2015.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *