Een geslaagde pilot

| 3 oktober 2016
Uko Post

Uko Post

Altijd leuk natuurlijk als een proef succesvol blijkt. In Zutphen proberen we gezamenlijk de huurachterstanden en huisuitzettingen te verminderen. Dat is belangrijk, want het kost iedereen geld als je met de huur achterloopt en het geeft veel ellende als je op straat komt te staan. Dat we zulke mooie resultaten zouden bereiken hadden we echter niet verwacht.

Onze pilot heet “Vroegsignalering huurachterstanden” en de gedachte erachter is de volgende: pak het probleem zo vroeg mogelijk aan en doe dat gezamenlijk als corporatie en welzijnsorganisatie. Dan ben je er snel bij en blijft het probleem klein. Concreet betekent dit dat bij één maand huurachterstand een woonconsulent van de corporatie samen met de maatschappelijk werker van de welzijnsorganisatie bij een huurder op de stoep staan.

Zij gaan – als de deur wordt opengedaan – in gesprek over de reden dat de huur niet betaald is, ze proberen tot oplossingen te komen en zetten zich in om escalatie van problemen te voorkomen. Vaak blijkt er een meervoudige problematiek schuil te gaan achter een huurachterstand (verslaving, werkloosheid, psychische problemen, te laag inkomen, niet goed het budget kunnen beheren, etcetera).

We zijn hier nu een jaar mee bezig en de resultaten zijn boven verwachting. Het aantal aanzeggingen tot ontruiming neemt fors af en het aantal huisuitzettingen ook. Er komen minder mensen op straat te staan en er wordt gewerkt aan de achterliggende problemen. Het levert een kostenbesparing op voor de corporatie én voor de samenleving. Mooi is ook de bijvangst dat de klantconsulent en maatschappelijk werker elkaar beter weten te vinden en dat er meer waardering voor elkaars werk is.

We hebben uiteindelijk ook de huurder zelf bij de pilot betrokken. Van vijf casussen hebben we (met behulp van de zogenoemde effectencalculator) berekend wat het zou het kosten als een gezin uit huis gezet zou worden en wat de kosten zijn bij vroegsignalering. Ook hier zagen we weer mooie uitkomsten. We kunnen veel kosten besparen door problemen in de kiem te smoren, verdere escalatie te voorkomen en meer samen te werken. Kortom, het project verdient zichzelf terug.

Een hosannaverhaal dus en daarom willen we de proef gaan omzetten in structureel werk. Daarvoor is natuurlijk geld nodig en we moeten ook nog garanderen dat de privacy van de huurders geborgd is. Ik kan me echter niet voorstellen dat er niet ergens geld gevonden kan worden voor dit soort initiatieven, want van deze manier van werken (vroeg eropaf, samenwerken met andere organisaties, probleemoplossend, vastbijten in de case, gericht op het individu) worden veel mensen blij.

Uko Post
Adviseur Ruimte en Wonen bij Gemeente Zutphen

Klik hier voor meer columns van Uko Post.