Hoe krijg je anderen in beweging?

| 9 december 2015

Menda Groeneveldt

Menda Groeneveldt

Hoe zorg je er als projectleider voor dat burgers zich betrokken voelen en zelf initiatieven nemen om hun woning of buurt op te knappen? Hoe geef je als procesmanager de verschillende partijen met hun verschillende belangen het gevoel dat je echt naar hen luistert? Hoe krijg je je interne organisatie mee als je met burgers of ondernemers plannen aan het maken bent? Hoe ga je om met de weerstand van bewoners die er tijdens een bijeenkomst in de wijk is?

Tijdens de tweedaagse training Beïnvloeden in Interactie kunnen de studenten van de Master of Urban & Area Development, die de Masterclass Wijken volgen, met al hun vragen op het gebied van interactie aan de slag.

Op donderdagochtend 3 december ontmoetten wij een nieuwsgierige en enthousiaste groep die geïnteresseerd is in de materie en deze voortdurend toetst door de vragen uit hun dagelijkse praktijk in te brengen. Voorafgaand aan de training vragen deelnemers feedback aan mensen uit hun (werk)omgeving. Zo worden leidinggevenden, directe collega͛s, projectmedewerker en ook partners en vrienden gevraagd om input te leveren en krijgen mensen herkenbare en soms ook verrassende of confronterende feedback terug.

Tijdens dag 1 ligt de nadruk vooral op bewustwording van gedrag. Hoe kom ik nu over op de mensen uit mijn omgeving? Ben ik duidelijk en zichtbaar of laat ik mezelf ondersneeuwen? Tijdens deze dag staan de Kernkwadranten van Daniel Ofman en de theorie over de Roos van Leary centraal. Dat de groep uit veel leidende en initiatiefrijke mensen bestaat blijkt uit de plek die de deelnemers in het model kiezen naar aanleiding van de vraag ‘Ga in de Roos op de plek staan die voor jou als heel natuurlijk voelt’. Niet heel verwonderlijk, omdat de mensen die deze deeltijd masteropleiding volgen, professionals zijn en vaak een regierol hebben in complexe processen van stedelijke transformatie.

Op dag 2 wordt de theorie van de Interventieniveaus in communicatie toegevoegd en oefenen we met casussen uit ieders eigen werkpraktijk. Uit de persoonlijke casussen die op tafel komen blijkt de veilige sfeer. Om goed te kunnen oefenen heb je gepast tegenspel nodig en dat ontstaat ter plekke. Zo komen dominante of juist passieve persoonlijkheden uit het werkveld tot leven door prachtig tegenspel van deelnemers.

De conclusie? Door zelf te gaan bewegen moet jouw gesprekspartner zich ook bewegen. De kracht van de stilte (als jij je mond houdt kan de ander gaan praten), concreet zijn (hierdoor ben je heel duidelijk voor de ander) en je kwetsbaar opstellen (als jij dat doet zal een ander dat ook doen in plaats van in de tegenaanval te gaan), zijn zaken die vooral voelbaar worden en leiden tot effectiever gedrag.

Wij kijken als trainers met plezier terug op twee bijzondere dagen en vinden het leuk om te horen tijdens de slotevaluatie dat de deelnemers dat ook doen. “Ik vond het fantastisch” en “Ik kan hier maandag direct mee aan de slag” zijn twee reacties van deelnemers.

Kijk voor meer informatie over de tweejarige masteropleiding MUAD op www.muad.nl

Menda Groeneveldt, Emgee en als coach verbonden aan MUAD.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *