Inschrijven voor nieuwsbrief
Advertentie

Stad en land verbonden

in de metropool van morgen

25 April van 14:00 tot 14:45 uur

In de serie ROm-live gesprekken rond het thema Stad en land verbonden staat op 3 oktober de metropool van morgen centraal. Onze grootstedelijke gebieden staan onder druk en er is een groeiende behoefte om in regionaal verband samen te werken om de grote ruimtelijke uitdagingen op te pakken: van woningbouw, tot ruimte voor bedrijvigheid, van energietransitie tot klimaatadaptatie.

Voor het dagelijks functioneren van stedelijke economie en het maatschappelijk gedrag van mensen spelen grenzen nauwelijks nog een rol. Voor beleid (formulering en uitvoering) en beheer, en de politieke verantwoording daarvan, zijn die grenzen er nog wel degelijk.

Hoe gaan we daar mee om: nu en in de toekomst? 

Tijdens het jaarlijkse netwerkevent State of the Region op 11 juli jl. hield voorzitter van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) burgemeester Femke Halsema haar gehoor voor dat overheden en bedrijfsleven niet moeten weglopen voor ‘moeilijke vragen’ en ‘fundamentele keuzes’.

Wat zijn die vragen en keuzes dan, waar niet alleen de MRA maar alle metropolitaanse gebieden voor staan, en hoe kunnen die het meest effectief worden aangepakt? Een extra bestuurslaag om de ruimtelijke beleidskeuzes te maken en te verantwoorden willen we niet. Hoe kun je dan toch tot afspraken te komen, die dan wel niet bindend zijn, maar wel bindend werken? Welke rol krijgen dergelijke grootstedelijke regio’s bij de uitvoering het ruimtelijke beleid in de komende Nota Ruimte?

Op dinsdag 3 oktober in ROmLIVE praten we daarover met onder meer Emiel Reiding, directeur MRA en Marjolein Jansen, directeur-generaal Ruimte op het ministerie van BZK.

Zorg dat je erbij bent! En maak gebruik van de mogelijkheid om de studiogasten online te bevragen.