Inschrijven voor nieuwsbrief
Advertentie

Werken met de Omgevingswet

In gesprek met de koplopers

25 April van 14:00 tot 14:45 uur

De redactie van vakmagazine ROm volgt dit jaar nauwgezet hoe het overheden vergaat met de praktijk van het nieuwe wettelijke stelsel. 

In de uitzendingen van ROm Live belichten we samen met onze gasten steeds een ander aspect. Tijdens deze eerste uitzending in het nieuwe jaar gaan we in op de verankering van de Omgevingswet in de gemeentelijke lijnorganisatie, welke hobbels zich voordeden tijdens deze eerste maand en hoe die zijn genomen. 

ROm-hoofdredacteur Marcel Bayer gaat in gesprek met twee koplopergemeenten. 

Zo schuift wethouder Philip van Veller (grondzaken, financiën, Omgevingswet, omgevingsvisie) aan, die de gemeente Leidschendam-Voorburg bestuurlijk naar 1 januari loodste, en daarbij kon bogen op ruime ervaring die de gemeentelijke organisatie al had met het werken volgens de Omgevingswet, omdat veel Omgevingswetprocessen al waren neergelegd in de lijnorganisatie, mede dankzij programmamanager Roelf Brinkman, die ook aanschuift. Maar hoe werkt het werken volgens de Omgevingswet nu in de praktijk?

Lees alvast de publicatie Ambitieus versus afwachtend: zo gaan deze gemeenten de Omgevingswet tegemoet, waarin Van Veller en Brinkman hum werkwijze toelichten.

Daarnaast schuiven van de gemeente Oss aan: Sidney van den Bergh, wethouder ruimtelijke ordening & Omgevingswet en Sarah Schendeler, projectleider Omgevingsplan, juridisch adviseur omgevingsrecht.

Tijdens de uitzending kunnen deelnemers vragen stellen die live worden behandeld. Er is ook ruimte voor dialoog en uitwisseling onderling. Gewoon luisteren kan ook!

Kijk mee naar ROm Live en leer van de ervaring van anderen!