Focus op waarden verbetert participatie bij regionale energietransitie

Publieke acceptatie is essentieel voor het succesvol uitvoeren van duurzame energieprojecten. De overheid verwacht daarbij veel van participatie door omwonenden, zoals vastgelegd in nationale en regionale procedures. Maar deze procedures sluiten niet altijd aan op de manier waarop mensen zélf willen participeren. Bovendien is het vruchtbaarder om niet alleen te focussen op rationele argumenten, maar… Lees meer »

Onderzoek Kadaster: Transformatie winkelgebieden bemoeilijkt door versnipperd vastgoedbezit

Eigenaren van winkelvastgoed zijn helemaal niet zo anoniem en onbereikbaar als vaak wordt verondersteld omdat het buitenlandse beleggers zijn. Uit onderzoek van het Kadaster onder 7.000 eigenaren in 34 centrumgebieden, bleek dat slechts 3 procent een vestigingsplaats heeft in het buitenland. Sterker: ruim 70 procent van de winkelvastgoedeigenaren woont binnen een straal van 15 kilometer… Lees meer »

In Veendam is het ‘kansen pakken waar die zich voordoen’

Veendam werkt consequent aan de versterking van het centrumgebied. Daarnaast zijn er verrassend veel woningbouwprojecten onderweg en is de goede bereikbaarheid een reden voor logistiek- en distributiebedrijven om hier neer te strijken. Het gaat dus best de goede kant op in deze gemeente, ware het niet dat er nog te veel mensen in de armoede… Lees meer »

Verkiezingen in Vlissingen: investeren in stenen of in mensen?

Met het afblazen van de verhuizing van de Michiel Adriaanszoon de Ruyter marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen, begin 2020, loopt Vlissingen een nieuwe groep kapitaalkrachtige jonge gezinnen mis. Die kan de vergrijzende havenstad goed gebruiken. Het huidige college wil meer midden- en hogere-inkomensgroepen aan Vlissingen binden. Die investering staat wel op gespannen voet met uitgaven… Lees meer »

Verkiezingen Zandvoort en Haarlem: Met één ambtelijke organisatie werken aan eigen uitdagingen

Twee gemeenten, twee besturen, twee omgevingsvisies, twee uiteenlopende profielen en eigen uitdagingen, en één ambtelijke organisatie. Haarlem en Zandvoort geven de komende vier jaar samen maar toch op eigen wijze invulling aan de woningbouwopgave en een klimaatbestendige openbare ruimte. Door Kasper Baggerman. ROm besteedt in de eerste edities van dit jaar met het oog op… Lees meer »

Golfbeweging in de gebiedsontwikkeling

Als je als vakjournalist ruim twintig jaar bezig bent met het domein van de ruimtelijke ordening vallen een aantal trends op. Die lopen niet altijd lineair, in de zin dat er voortgang in zit. Met het fenomeen gebiedsontwikkeling is er duidelijk sprake van een golfbeweging, mede veroorzaakt door de kredietcrisis, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, maar… Lees meer »

Woondebat: ‘Bouwen, bouwen, bouwen is niet de enige oplossing’

‘Het begint met bouwen, maar dat gaat nog jaren duren. Dus ontkomen we niet aan ingrijpen in de bestaande voorraad.’ Woningbouw is complex en uitdagingen bij de gemeenten stapelen zich op. Gebrek aan gronden, gebrek aan financiën, gebrek aan menskracht. Bestuurders en experts gingen met elkaar in debat over wat gemeenten kunnen en moeten doen… Lees meer »

Veertig jaar kruisbestuiving: de heilige integraal

ROm bestaat veertig jaar: veertig jaargangen vol bijdragen over ruimtelijke ordening, milieubeheer en verwante onderwerpen. Vakinformatie, ruim een meter breed op de boekenplank. Om precies te zijn 1,18 meter. Wat is de betekenis van het vakmagazine eigenlijk geweest voor beleid, onderzoek, advies of uitvoering? Is het maandblad na en in al die jaren nog trendsettend,… Lees meer »