ROmagazine 12, december 2015

| 8 december 2015

ROmagazine 12, december 2015ROm2
– De maximale reikwijdte van het bestemmingsplan
– Verbindingen leggen voor verduurzaming
– CA Leren van asielzoekers

Nieuwe inzichten

Transformatie als groeiende opgave

Behalve de kwaliteit van het gebouw speelt het gebied waar het gebouw staat en de maatschappelijke omgeving een grote rol bij het succes van een transformatie. Architectenbureau OeverZaaijer wil het voormalige gebouw van SoZaWe in Den Haag ombouwen tot stadsgemeenschap.

Lopende zaken

Binnen de stad liggen de kansen

Betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen als starters en statushouders zijn snel te realiseren als de overheid z’n huiswerk over de lokale woningmarkt goed doet en ruimte biedt aan initiatiefnemers. Fakton laat met Waldo City in Den Haag zien hoe dat kan.

Meijdam over

Insiders en outsiders

Een manifest met de ruimtelijke ambities voor Nederland is lovenswaardig als bron van ideeën en creativiteit. De toegevoegde waarde moet echter liggen in de volgende fase, die waar het gedachtengoed van de deskundigen wordt gerealiseerd.

Nuttige lessen

Lessen uit de Overdiepse polder

Na vijftien jaar praten, vertragen, duwen en trekken staan er acht moderne agrarische bedrijven met woonhuizen op terpen. Een terugblik met oog voor de toekomst: ‘We mogen toch hopen dat de overheden hieruit de lessen trekken met het oog op het Deltaprogramma.’

Lopende zaken

Oud en nieuw in het omgevingsrecht

2015 was een enerverend jaar met onder meer de inwerkingtreding van het PAS en de talrijke zaken rondom te toepassing van de Lader voor duurzame verstedelijking. 2016 belooft niet minder interessant te worden, verwachten Robin Aerts en Lianne Barnhoorn.

Erfgoed en ruimte

Herbestemmen als gebiedsopgave

Pilots in onder meer de Achterhoek en Dordrecht over een ontwerpende aanpak bij herbestemming, gericht op het creëren van meerwaarde voor hele gebieden.

Nieuwe inzichten

Autobereikbaarheid in Utrecht op het tweede plan

Meer fietsen, lopen en hoogwaardig openbaar vervoer, geen groei meer van het autoverkeer en wat er nog kan zo schoon mogelijk. ‘We kiezen nu echt voor een verdichte en duurzame stad’. Een interview met de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk.

Nieuwe inzichten

Hybride markt vraagt om actieve overheid

Visie, projectmatige aanpak en een resultaatgerichte cultuur zijn voor een meer faciliterende overheid belangrijke succesfactor, stelt Paul van Dijk.

Nieuwe inzichten

Metropoolregio’s als Europese jas voor Nederlandse steden

De bestuurlijke aandacht voor metropoolregio’s is het stadium van vrijblijvendheid voorbij. Om mee te tellen, moeten de grootste Nederlandse steden dus hun krachten bundelen met
de kleinere steden in hun naaste omgeving, bepleit Pieter Maessen.

Lopende zaken

Meer duidelijkheid over toepassing relativiteitsbeginsel

Afgelopen jaar waren er een aantal uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State die de mogelijkheden aanzienlijk beperken om het omgevingsrecht te gebruiken uit concurrentieoverwegingen. Jolize Lautenbach zet ze op een rij.

VVM
Omgevingswet uitgediept

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *