ROmagazine 5, mei 2015

| 30 april 2015

ROM 5, mei 2015ROm2
– Industrieel erfgoed aan de rivier als laatste rustplaats
– Podium voor initiatiefnemers
– ROmmers reageren: Bouwen, bouwen, bouwen met focus op de stad!
– CA: Lintje voor Kat!

Ruimtelijk bekeken

Samen sterk door koppeling opgaven

De vier regionale leergemeenschappen Water en Ruimte zetten zich in om de werelden van water en RO meer bij elkaar brengen.

Trend

Transitie doordenken op ruimtelijke gevolgen

Provincies en gemeenten hebben nog nauwelijks een beeld, laat staan een visie op wat de energietransitie vraagt aan ruimtelijke investeringen en dus aan ruimtelijk beleid. We gaan volgen hoe de transitie in de ruimtelijke arena vorm krijgt.

Erfgoed en ruimte

Groene energie met respect voor cultuurhistorie

Verschillende initiatieven laten zien dat opwekking van duurzame energie prima kan samengaan met het behoud van waardevolle landschappen.

Interview

‘Woningtekorten door ruimtelijk ordeningsbeleid’

Schaarste aan bouwlocaties en strenge normen voor hypotheekverstrekking belemmeren het herstel op de woningmarkt, stelt Walter de Boer, directievoorzitter van BPD (voorheen Bouwfonds).

Praktijk

High Tech Campus Eindhoven

Een campus blijkt meer te zijn dan een ruimtelijk concept en de zichtbare ‘hardware’. Minstens
zo belangrijk is de ‘software’: het vermogen de juiste gebruikers aan te trekken en vast te houden.

Verbrede gebiedsgerichte aanpak Hart van Zuid Rotterdam

In het gebiedsontwikkelingsproject Hart van Zuid in Rotterdam is door de gemeente geëxperimenteerd met een verbrede gebiedsgerichte manier van werken, door fysieke opgaven te koppelen aan sociaal-maatschappelijke en economische doelen.

Podium

Beslisboom voor contractvorming

Organische ontwikkeling, uitnodigingsplanologie, koppeling van exploitaties. We presenteren een beslisboom om de gebruiker door de toenemende complexiteit van de relatie tussen de ontwikkelstrategieën en contractvormen te leiden.

VVM

Waar wilt u de schone energie hebben?

Snippers
Aanbevolen literatuur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *