ROmagazine nr 10 2014

| 6 oktober 2014

ROmagazine nr. 10 oktober 2014

ROmagazine nr. 10
oktober 2014

ROm2
Bereikbaarheid in stedelijke regio’s
Hergebruik van monumentaal militair erfgoed
Column CA: Help de Deltacommissaris verzuipt!

Ruimtelijk bekeken

Afstemming beleid leefomgeving blijft achter bij verwachtingen

Uit de Monitor Infrastructuur en Ruimte 2014 blijkt dat de onderlinge afstemming van infrastructuur, wonen en werken nog te wensen over laat, en ook doelen voor waterkwaliteit en natuur blijven nog buiten bereik.

Column Maarten Hajer

Voorzichtig met bouwen

Niet stoppen met bouwen dus. Gemeenten moeten vooral kijken naar de vraagontwikkeling en de bouwopgaven daarop aanpassen.

Trend

Ruimte maken met water

Waterveiligheid is de afgelopen decennia te vanzelfsprekend het domein van waterbeheerders geworden. Met de vijf Deltabeslissingen wordt de koers verlegd. Nederland Waterland moet weer tot in de haarvaten van bestuur en samenleving doordringen. ‘Het is aan betrokken overheden om die kansen te verzilveren’, zegt Deltacommissaris Wim Kuijken.

Beperken gevolgen overstromingen vergt nog concretiseringslag

De Deltabeslissing ten aanzien van de aanpassing van de ruimtelijke adaptatie laat veel ruimte voor invulling door medeoverheden. Dat is een kans, maar ook een risico.

Nu al eenvoudig beter

Ede ontslakt

Met een minimum aan kader en veel ruimte voor initiatieven wil de Veluwse gemeente Ede de ruimtelijke regelgeving transparanter en simpeler maken

Interview

‘Integratie van belangen maakt een beetje gelukkiger’

Directeur-generaal Jan Hendrik Dronkers over de cultuuromslag bij Rijkswaterstaat als de uitvoeringsorganisatie op het gebied van infrastructuur, ruimtelijk beleid en de
leefomgeving.

Uitgesproken

Handhavend optreden bij verwaarlozing rijksmonumenten

Gemeenten moeten óók handhavend optreden als sprake is van een (passieve) verwaarlozing van een rijksmonument.

Erfgoed en ruimte

Zutphen versterkt zijn historische band met de IJssel

Cultuurhistorie loopt als een rode draad door de herinrichting van het gebied langs de IJssel in Zutphen en de plannen om stad en rivier beter met elkaar te verbinden.

Praktijk

De Rotterdamse binnenstad steeds levendiger!

Sinds 2008 zet de gemeente zich samen met bewoners, culturele instellingen en ondernemers in om de levendigheid en aantrekkelijkheid van de binnenstad te vergroten. Dat lijkt te lukken, laat onderzoek zien.

Een houdbaar bestemmingsplan landelijk gebied

De gedeeltelijke vernietiging van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Westerveld’ door de Raad van State laat zien hoe gemeenten en adviesbureaus worstelen met de regels en de ontwikkelingsmogelijkheden in het landelijk gebied.

Podium

Zonder bruggenbouwers geen integrale gebiedsontwikkeling

Integrale gebiedsontwikkeling is complex en het vraagt van partijen met uiteenlopende belangen en denkbeelden dat ze met elkaar communiceren, elkaar begrijpen en tot gezamenlijke besluitvorming komen. Bruggenbouwers vervullen hierin een belangrijke rol, laat recent onderzoek zien.

VVM

Nieuwe kansen voor het Deltaprogramma

ROm Snippers

Aanbevolen boeken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *