Gemeente Venray
Senior procesbegeleider transitie landelijk gebied

| 30 september 2020

Gemeente Venray is voor de duur van 2 jaar op zoek naar een
Senior procesbegeleider transitie landelijk gebied
24 uur per week

met drive voor duurzame benutting en inrichting van de leefomgeving en een passie voor processen.

De opgave
Het landelijk gebied is volop in beweging. Onderwerpen als grootschalige bedrijvigheid, PAS, leegstand, NOVI, Saneringsregeling Varkenshouderij en Stoppersregeling houden ons voortdurend bezig. Het aantal bedrijven neemt af en voor deze locaties wordt gezocht naar nieuwe functies. Ruimteclaims vanuit de energietransitie en klimaat die het landschap fors zullen veranderen. Naast deze ontwikkelingen spelen er maatschappelijke discussies over voedselproductie, grondgebruik en biodiversiteit. Dit vraagt om een regie waarbij ingezet wordt op een samenhangend beleid/samenhangende insteek gericht op het landelijk gebied.

Voor de gemeente Venray zijn binnen de opdracht van de Transitie Landelijk gebied 3 kernopgaven geformuleerd:

 1. Een ondernemend gebied
  De agrarische bedrijvigheid is de grootste economische factor binnen het landelijk gebied en tegelijkertijd ook de sector die de kwaliteit van het landelijk gebied in sterke mate bepaald. In het maatschappelijk debat voeren onderwerpen als welzijn, omvang en emissie van de veehouderij de boventoon. Daarnaast speelt de afname van het aantal bedrijven en leegstand. Bij het bepalen van het toekomstperspectief wordt over het algemeen een sleutelrol neergelegd bij de kringlooplandbouw.
 2. Een gezonde leefomgeving
  In samenhang met het vorige is er de roep om een gezonde woon- en leefomgeving. Op verschillende plekken in het landelijk gebied speelt de zorg over gezondheid en schone lucht in relatie tot veehouderij en de overlast als gevolg van geur en verkeer.
 3. Een landelijke omgeving
  Het behoud en versterken van de landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van het landelijk gebied. De grote diversiteit in landschap met singels, vergezichten, akkers, weilanden en bossen is vanouds kenmerkend voor het landelijk gebied. Met de toename van wonen, bedrijven en recreatie is de kwaliteit van het landelijk gebied afgenomen. Sinds kort wordt de ruimteclaim vanuit de energie-opgave en klimaatadaptatie steeds concreter.

De gemeente Venray zoekt een Senior Procesbegeleider die deze transitieprocessen in het landelijk gebied kan begeleiden, die de opgaven kan vertalen naar proces en aanpak en in staat is om mensen en organisaties te verbinden om samen te komen tot goede oplossingen.

Team Ruimtelijke Ontwikkeling
Je gaat aan de slag bij de afdeling Stad, Dorpen en Wijken, team Ruimtelijke Ontwikkeling. Het team Ruimtelijke Ontwikkeling werkt met circa 28 medewerkers aan een breed scala van onderwerpen als ruimtelijke ontwikkelingen, bestemmingsplannen, grondzaken, economie, wonen, duurzaamheid, milieu, natuur, mobiliteit en vrijetijdseconomie. We willen resultaten halen en integraal werken, waarbij handelen vanuit “de bedoeling” leidend is. De rol van de overheid verandert, waardoor innovatie en verbinding steeds belangrijker worden. We maken gebruik van onze netwerken om onze doelstellingen te realiseren. Op diverse terreinen werken we samen met gemeenten in onze regio.

Wat ga je doen?
Samen met de inhoudelijk trekker (planoloog buitengebied) ben je het gezicht voor bestuur, collega’s en de regio, heb je een overall beeld van zaken die spelen in het landelijk gebied en geef je richting aan de Transitie Landelijk Gebied. Als regisseur van het proces heb je zitting in de stuurgroep en via een kernteam geef je leiding aan de trekkers van de 3 kernpopgaven. Het gaat hier om een regisseursrol met veel in- en externe contacten. Je houdt je bezig met de lange termijnontwikkelingen van het landelijk gebied. Je vliegt als het ware als een helikopter over het landelijk gebied en kunt verbindingen leggen en mensen hierin meenemen. Je kunt echter ook landen, omdat je een gedegen algemene kennis van zaken hebt.

Je gaat bovenal programmatisch en integraal aan de slag en je hebt aantoonbaar kennis en ervaring op dit gebied. Integrale kennis en ervaring is belangrijker dan een specifieke achtergrond in het landelijk gebied. Affiniteit, kennis van actuele ontwikkelingen en “het spreken van de taal” helpen natuurlijk wel. Je hebt lef op een positieve manier, bent wendbaar en hebt een frisse blik. Je kunt schakelen van strategie naar praktijk, neemt daarbij op een natuurlijk manier het initiatief en de regie. Integrale afwegingen zijn voor jou vanzelfsprekend en met je natuurlijke positieve houding en uitstraling (ver)bind je mensen en werkzaamheden.

Taken

 • Je neemt deel aan overlegverbanden, project- en werkgroepen, zowel intern als extern. Je vertegenwoordigt daarin de gemeente op jouw beleidsterrein;
 • Je trekt als voorzitter binnen de gemeente en in regionaal verband één of meerdere werkgroepen;
 • Je adviseert gemeentelijke en regionale bestuurders op thema’s die verband houden met het landelijk gebied;
 • In voorkomende gevallen trek je procesmatig een project;
 • Je kunt goed schakelen tussen schaalniveaus – van abstract naar concreet en vice versa;
 • Je bewaakt de samenhang tussen beleid, uitvoering en nieuwe ontwikkelingen die zich voordoen.

Wat breng je mee?
Je bent een slimme, snelle, conceptuele maar ook pragmatische denker en kunt makkelijk schakelen tussen strategie, tactiek en operatie. Je weet visievorming en uitvoering parallel te schakelen. Je bent in staat om onzekerheden te managen met gevoel voor belangen en verhoudingen en kunt rust brengen bij de medewerkers binnen de verschillende deelprojecten. Je bent een echte verbinder, binnen én buiten en beschikt over een sterke politiek antenne.

 • Je hebt een WO werk- en denkniveau
 • Je hebt aantoonbare ervaring met specifiek de uitdagingen voor het landelijk gebied
 • Je kent de (voor het vakterrein van belang zijnde) actualiteit en regelgeving
 • Je bent een generalist
 • Je bent een strateeg
 • Je bent communicatief vaardig

Dit hebben we te bieden
Het salaris kent een maximum van € 5.872,– bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 12). Venray biedt daarnaast eigentijdse secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individueel Keuzebudget, van in totaal 17,05%. Hier bepaal je zelf wat je wanneer wilt laten uitbetalen of inzetten voor fiscaal vriendelijke regelingen, zoals een fiets, telefoon, internetvergoeding of een reiskostenvergoeding. Ook betaald ouderschapsverlof en ruime opleidingsmogelijkheden behoren tot de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Jouw reactie
Je kunt reageren op deze vacature tot en met 11 oktober 2020, uitsluitend door je motivatie en CV te uploaden via Banenplein Limburg. Wil je nog meer informatie over deze vacature? E-mail of bel dan met Margon van den Hoek, Teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling (Margon.van.den.Hoek@venray.nl) of Erik Voesten, Afdelingsmanager Bedrijfsvoering (Erik.Voesten@venray.nl).

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 28 en donderdag 29 oktober.

De vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Procesbegeleider, Procesbegeleiding, Landelijk Gebied, Overheid, Gemeente, Leidinggevende, Strateeg, Generalist