Special AGENDA STAD

| 12 november 2014

Samen werken aan de stad van de toekomst

Special Agenda StadBijlage bij ROm 11, november 2014

Van Campidoglio tot Amsterdam

Met deze Agenda, zowel binnen Nederland als binnen Europa, willen wij de slagkracht van de steden vergroten.
Voorwoord door Mark Frequin.

Vernieuwend verbinden van overheid, markt en burgers

Econoom Joseph Schumpeter sprak al over de noodzaak van innovaties voor verdere economische ontwikkeling.
Door Maurice Cramers.

Wissels om durven zetten

Steden zijn een hoogtepunt van menselijke cultuur, maar vooralsnog zeer verkwistend. Dak kan en moet anders.
Column door Maarten Hajer.

Verschuivende panelen

Tegenwoordig gaat het in Europese steden om diversiteit, differentiatie, evenwicht en effectiviteit, schrijft Oedzge Atzema.

Continu innoveren en aanpassen

Tijd om volop te experimenteren met de lokale slimme verbindingen en te leren van die experimenten.
Column door Judith Lekkerkerker

Help mee om de agenda te vullen!

Juist omdat Nederland zo’n fijnmazig stedelijk netwerk heeft, liggen er kansen om tal van innovaties in wonen, werken en vervoer te stimuleren. Om te zorgen dat onze steden duurzamer worden en dat iedereen mee doet.
Interview met ‘minister van Stad’ Ronald Plasterk.

Van inspraak, naar meedenken en mee-vormgeven

De cruciale vraag is wat de overheid moet doen en laten om de maatschappelijke energie te geleiden.
Door Marcel Bayer.

Meedoen in de stad

Het succes van de Agenda Stad hangt in sterke mate af van het overbruggen van de kloof tussen kansrijken en kansarmen, constateert Marcel Bayer, op basis van onder meer ervaringen in Rotterdam-Zuid.

Werken aan de onbekende stad van morgen

De ervaring in de ruimtelijke ordening en stedenbouw leert dat we de toekomstige stad adaptief, gefaseerd en flexibel moeten plannen.
Door Jan Schuur.

De stad van de toekomst kan het niet alleen

Als een overheid stuurt vanuit visie en doelen en geen prestatieafspraken maakt dan is een andere sturing nodig, schrijven Pieter Hooimeijer, Henry Meijdam, Lianne van Duinen.

Deze special is te bestellen via info@romagazine.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *