Waterschap Vallei en Veluwe
Strategisch adviseur

| 9 september 2019

Voor de afdeling Projectrealisatie/Planvorming zijn wij op zoek naar een:

Strategisch adviseur
Apeldoorn, 32-36 uur per week
Vacaturenr: 2019-48


Bedrijfsinfo
Werken bij Waterschap Vallei en Veluwe is werken aan een duurzame wereld van morgen. Met ruim 500 medewerkers werken we iedere dag aan veilige dijken, gezuiverd afvalwater, schoon en voldoende water in sloten, beken en kanalen. Dat doen we voor 1,1 miljoen mensen die wonen in ons gebied verspreid over 37 gemeenten. Voor meer algemene informatie verwijzen wij je naar de waterschapskennisapps www.vallei-veluwe.nl/kennisapps.

Het hart van de organisatie wordt gevormd door programma’s. Hiervoor zijn vier programma’s gedefinieerd: Waterveiligheid, Landelijk Gebied, Stad en Waterketen. Alle medewerkers hebben een plek binnen de lijnorganisatie. Vanuit hun team worden zij optimaal ingezet in programma’s, veranderopgaven of lijnwerkzaamheden (de bedrijfskundige ondersteuning, het onderhoud en beheer en de reguliere uitvoering van primaire waterschapstaken). De lijnorganisatie ondersteunt en voedt de programma’s met (gebieds-)kennis en vakmanschap. Nieuwe ontwikkelingen krijgen vorm in veranderopgaven. De reden dat we die apart benoemen is omdat we van mening zijn dat we de veranderingen die op ons afkomen “er niet even bij kunnen doen”. De veranderopgaven worden zoveel mogelijk programmatisch ingericht, zijn tijdelijk van aard en zijn sterk verbonden met de lijnorganisatie en de inhoudelijke programma’s. Op dit moment kennen we vier veranderopgaven: Implementatie Omgevingswet, (personele) Mobiliteit, Digitale transformatie, Circulair & Energietransitie. Ondertussen denken we verder na en blijven we werken aan de ontwikkeling van de organisatie en medewerkers zoals dat gebruikelijk is in een lerende organisatie die werkt in een dynamische en veranderende context. Voor meer informatie over de organisatie kan je kijken op www.vallei-veluwe.nl/over-ons/werken-bij.

Functieomschrijving
De strategisch adviseur die we zoeken is een sterke persoonlijkheid die een eigen invulling aan de opdracht weet te geven. Vanuit procesinzicht en –ervaring weet de strategisch adviseur concepten te vertalen naar (veranderings-)processen die nodig zijn voor de realisatie daarvan. Daarvoor is enerzijds een sterk ontwikkeld conceptueel denkvermogen nodig en anderzijds inzicht in processen en drijfveren. Kortom: een ‘verbindende ontwikkelaar’, die bewust kiest voor conformatie of confrontatie, die werkt vanuit lef en bezinning en vooral kansen en mogelijkheden ziet.

Wat ga je doen?

 • Je staat ten dienste aan de gezamenlijke opgaaf (programma’s, WBP en veranderopgaven) en zoekt de strategisch samenwerking in de organisatie en met partners die nodig is om de opgaaf te realiseren.
 • Je hebt een verbindende en aanjagende rol in de relatie tussen (langetermijn) ontwikkelingen, bestuur en organisatie en geeft gevraagd en ongevraagd advies.
 • Je weet mensen in de organisatie te inspireren en te bewegen en bent in staat ervoor te zorgen dat ontwikkelingen op een andere manier worden aangepakt.
 • Je verricht werkzaamheden die het hart van de ambtelijk en bestuurlijke organisatie betreffen en die vanwege gewicht, dynamiek of gevoeligheid niet elders belegd kunnen worden.
 • Je ondersteunt en stimuleert anderen bij de inbedding van beleidsontwikkelingen in de grotere transitie die gaande is. Je denkt niet vanuit hiërarchie en je beweegt vrij binnen en buiten.


Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een uitdagende en zelfstandige baan in een open organisatie met korte communicatielijnen waarbij verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen.
Het salaris is afhankelijk van meegebracht ervaring en zal liggen tussen € 4.376,- en € 6.314,- bruto per maand (schaal 13) op basis van een 36-urige werkweek.
Daarnaast hebben wij een interessant pakket secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden en een individueel keuzebudget (20% van je salaris). Verder krijg je de beschikking over een persoonlijk budget om opleidingen, cursussen en activiteiten te volgen (interessant voor je vakgebied, persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit).

Functie-eisen

 • Je beschikt over academisch werk– en denkniveau, bijvoorbeeld Bestuurs- of Organisatiekunde met affiniteit en ervaring op het gebied van water(zuivering), civiele techniek/cultuurtechniek of ruimtelijke ordening.
 • Je hebt tenminste 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie.
 • Je ontdekt en doorgrondt nieuwe vraagstukken, ziet onderlinge verbanden en brengt (wetenschappelijke) inzichten over beleidsontwikkeling en participatie in.
 • Je voelt bestuurlijke relevantie feilloos aan en hebt een sterk ontwikkelde omgevingssensitiviteit.
 • Je bent een netwerker/verbinder pur sang en bezit bij voorkeur een relevant netwerk op landelijk en regionaal niveau.
 • Je hebt een krachtige persoonlijkheid en bent communicatief sterk.
 • Je voelt je verantwoordelijk voor de opgave (inhoud en proces) waar wij gezamenlijk voor staan en je hebt scherp zicht op de rollen van de verschillende geledingen binnen onze organisatie, weet wanneer deze in positie moeten zijn om hun rol te pakken en communiceert daarover vroegtijdig en helder.
 • Je bent in je houding en gedrag een voorbeeld en ambassadeur voor een nieuwe manier van werken binnen het waterschap.


Contactinfo
Als je interesse hebt reageer dan vóór 19 september 2019 via het online sollicitatieformulier.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 4 oktober 2019 in de ochtend.

Een assessment kan deel uitmaken van deze procedure.

Wil je meer informatie over deze functie dan kun je contact opnemen met Polle Marschalk, interim afdelingshoofd Planvorming en Projectrealisatie, telefoon (06) 51174791.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.