Tag-archief: Antea Group

Schuifjessystemen en botsproeven: taal en de Omgevingswet

Een omgevingsplan of een interne kennisbijeenkomst: veel gemeenten doen al ‘iets’ met de Omgevingswet. Hoewel er verschil is in de diepgang en omvang van die experimenten, valt één ding op: de Omgevingswet ontwikkelt z’n eigen taal. Nieuwkomers in het Omgevingswet-woordenboek zijn ‘botsproeven’, ‘schuifjessysteem’ en ‘dashboard’. Maar ook aloude begrippen als integraliteit en flexibiliteit komen in… Lees meer »

Weghalen remmende werking op initiatieven en ontwikkeling
Planschade onder de Omgevingswet

Onder de Omgevingswet kent het omgevingsplan functies toe aan locaties. Deze zullen bij recht veel ruimere bouw- en gebruiksmogelijkheden bieden dan de huidige bestemmingen. Doel is om plannen uitnodigender te maken. Dat is mooi, maar uitgaande van de huidige planschaderegeling leidt dat tot torenhoge planschades. Een nieuwe planschaderegeling biedt uitkomst. In de Omgevingswet is hoofdstuk… Lees meer »

De projectleider Omgevingswet: ‘Man met kloten, dijk van een wijf’

Wanneer projectleiderschap en Omgevingswet ter sprake komt, moet ik onherroepelijk aan een sketch van Van Kooten & De Bie denken. Wim de Bie gaat als headhunter Johan Lammee in op inspirerend leiderschap. ‘Zelfstandig leiderschap, mee-participeren in beleidsontwikkeling, sturing geven aan een team: bla bla bla. Neen, ik voorspel u: we zoeken straks geen managers meer,… Lees meer »

Hoe maak je een implementatieplan dat écht werkt

Niet alleen de herfst heeft z’n intrede gedaan, ook het ‘implementatieplan-seizoen’ is begonnen. Ik merk dat veel gemeenten concreet aan de slag willen met de invoering van de Omgevingswet. Er verschijnen plannen van aanpak, implementatieplannen en –programma’s. Een positieve ontwikkeling, maar wel één waarmee gemeenten zichtbaar worstelen. Want hoe geef je vorm aan een goed… Lees meer »

Oss wil energieneutraal worden
Verduurzaming energievoorziening vraagt om actieve overheid

Om de doelstellingen voor duurzame energie te halen, moeten gemeenten actief aan de bak en de regie voeren op programma en proces. Windmolens blijken het effectiefst om de duurzaamheidsambities te realiseren, maar vragen een actieve rol om participatie en draagvlak bij de burgers te krijgen. Die conclusie trekken betrokkenen bij de visieontwikkeling en de praktijk… Lees meer »

Waarom de Omgevingswet dus géén Wabo wordt

De pessimisten zagen hem al aankomen, voor de optimisten kwam het als een onaangename verrassing: de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot het voorjaar van 2019. Vier maanden uitstel slechts, maar toch een vertraging die knaagt. Want, hebben we dit al niet eens eerder meegemaakt? De vergelijking met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)… Lees meer »