Tag-archief: Jos Feijtel

Feiten en cijfers over klein en grondgebonden wonen

Het aantal eenpersoonshuishoudens in Nederland zal sterk toenemen. Naar verwachting in 2030 tot 3,5 miljoen personen. Sommigen trekken daaruit de conclusie dat de eenpersoonshuishoudens ook graag kleinere woningen willen. Onderzoeksbureau Stec bijvoorbeeld meent vijf bewijzen te hebben dat ‘klein wonen’ een structureel verschijnsel is. (http://stec.nl/5-bewijzen-dat-klein-wonen-structureel-is-op-woningmarkt/ Eén van die bewijzen is dat er steeds kleiner wordt… Lees meer »

Oproep: trek aan de bel over de Ladder!

In een debat met de Tweede Kamer op 13 september jl. heeft minister Kajsa Ollongren van BZK toegezegd dat ze zal onderzoeken of het klopt dat gemeenten last van vertraging en ingewikkelde procedures hebben bij de toepassing van de Ladder Duurzame Verstedelijking. Deze toezegging deed zij naar aanleiding van een door Kamerlid Ronnes (CDA) ingediende… Lees meer »

Het Noord-Hollandse sprookje van vraaggestuurde woningbouw

‘In 2012 heeft de provincie de lijn ingezet naar vraaggestuurd bouwen’, aldus de Prognose 2017 – 2040 Bevolking, huishoudens en woningbehoefte (Provincie Noord-Holland 8/6/2017). Dat betekent volgens de toelichting dat in eerste instantie wordt gekeken naar de woonvoorkeur van de bevolking. Goede insteek zou je denken. Maar de vraag is wel hoe deze lijn uitpakt.… Lees meer »

Stec Groep stevent af op wonen in konijnenhokken

Deze maand publiceerde Stec Groep “5 bewijzen dat klein wonen structureel is op de woningmarkt”.  Met droge ogen wordt beweerd dat er “diepere structurele drijfveren zijn die de vraag naar klein wonen stuwen.” De voorkeur voor woning tot 40 m2 zou blijken uit de analyse van Stec Groep. Welke analyse dat is, blijft volstrekt onduidelijk.… Lees meer »

Stemmen met de voeten?

In ROm van 4 mei jl. beweert de hoofdplanoloog van de gemeente Amsterdam, Jos Gadet, met droge ogen dat er in Nederland al lang geen sprake meer is van woningtekorten, maar van gebrek aan specifieke woonmilieus. Naar zijn mening is er sprake van een trek naar de steden doordat Nederlanders met de voeten zijn gaan… Lees meer »

Noord-Hollands eigen cijfers: er dreigt een groot tekort aan woningen

Enkele weken geleden is de nieuwe Woningbouwmonitor Noord-Holland verschenen. Jaarlijks maakt de provincie met deze monitor de balans op: hoeveel woningen moeten er nog worden gebouwd en hoeveel zit er in de planning. Resultaat: 45.000 woningen tekort in de periode tot 2040. Toch ziet de verantwoordelijk gedeputeerde in deze provincie, mevrouw Joke Geldhof, geen problemen.… Lees meer »

Primos: Amsterdam bouwt heel veel maar lang niet genoeg

Opnieuw zijn er alarmerende cijfers over de Amsterdamse woningmarkt. Uit de vele schrijnende verhalen over wachttijden en ongehoorde woningprijzen wisten we het al: er is een groot tekort aan woningen. Het recente Primosonderzoek bevestigt dat beeld. In cijfers voor de Noordvleugel: er zijn acuut 8.000 woningen extra nodig. Maar het ergste: tot 2025 slagen we… Lees meer »