Tag-archief: Jos Feijtel

Verdringen van reguliere woningzoekenden hoeft niet
Statushouders huisvesten: er is zoveel meer mogelijk

Onbekend maakt onbemind. Dat geldt soms voor statushouders maar het geldt blijkbaar ook voor de “tijdelijke subsidieregeling huisvesting statushouders”. Er wordt nog steeds relatief weinig gebruik gemaakt van deze regeling en bij veel gemeenten en corporaties blijkt men lang niet altijd op de hoogte van de mogelijkheden. Inmiddels zijn degelijke varianten ontwikkeld die financieel ook… Lees meer »

Gerben van Dijk wil mij mijn huis uitjagen

In Cobouw van 19 augustus schrijft Gerben van Dijk, voorzitter van het Herbestemmingsteam, een artikel “Doorstromers gezocht”. Hij vindt dat ouderen die in zijn ogen in een te grote woning wonen, moeten worden overtuigd dat die woningen nodig zijn voor een nieuwe doelgroep. Hij roept wethouders wonen op om met verdergaande middelen te komen dan… Lees meer »

Provincie Noord-Holland is gelukkig door de bocht

Na jarenlang beweerd te hebben dat onderzoek naar een dreigend tekort aan woningen niet nodig was, gaat het nu toch gebeuren. Op 8 juni a.s. ondertekent de provincie Noord-Holland samen met Bouwend Nederland op de Provada een onderzoeksopdracht aan het EIB. Centrale vraag: is er voldoende realistische plancapaciteit om aan de vraag naar woningbouw te… Lees meer »

‘Geef wonen de ruimte’ laat zien met wie we verder kunnen

De publicatie ‘Geef wonen de ruimte’ is een aanrader.Deze visie van de (middelgrote) gemeenten en de grote woninginvesteerders is door Friso de Zeeuw uitgewerkt en zet de stedelijke woonopgave eindelijk weer eens in begrijpelijke taal en op basis van een deugdelijke analyse neer. De woede die het stuk opwekt bij elitaire verdichtingsideologen en stadskabouters laat… Lees meer »

Het bewijs is er: verdienen op overheidsinvestering kan!

“De politiek moet lef hebben en grootscheeps investeren”, schreef Hans Stegeman van Rabobank Nederland in het FD van 26 maart jl. De markt laat het z.i. bij de investeringen nog te veel afweten, ondanks het huidige monetair beleid. Stegeman pleit voor een grootschalige Europese investeringsimpuls. Maar wat zou er tegen zijn als we daarmee ook… Lees meer »

In de provincie Noord-Holland dreigt woningnood

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland roept een aantal regio’s op om prioriteit te geven aan de omzetting van “zachte” naar “harde” woningbouwplannen.  Veel plannen zijn planologisch nog in een nul-stadium en dus boterzacht. Als er niet met spoed wordt gewerkt aan het omzetten van deze plannen naar harde capaciteit, dreigt het bestaande woningtekort,… Lees meer »

Kustfiasco voorspelt weinig goeds voor Omgevingswet

Zonder tussenkomst van de Tweede Kamer moest Minister Schultz haar kustplan intrekken. Dat was niet een plan om veel meer te bouwen aan de kust. Het was slechts een voorstel om de zeggenschap over wel of niet bouwen te verleggen van Rijk naar provincies en gemeenten. Na protest van o.a. de milieu- en natuurorganisaties ging… Lees meer »