Tag-archief: Marcel Bayer

Aedes-voorzitter Marnix Norder: ‘Met experimenten gaan we de energietransitie niet op gang brengen’

auteur Marcel Bayer   De woningcorporaties kunnen een cruciale rol spelen bij de versnelling van de energietransitie, door de hoeveelheid woningen en concentratie daarvan in bepaalde stadswijken. Dat vraagt wel een faciliterende houding van zowel het Rijk als de gemeenten, vertelt Marnix Norder aan ROm en Stadszaken.nl   ‘We werken van harte mee aan de… Lees meer »

Energietransitie, niet overhaast graag!

Op de valreep, net voordat velen echt in de vakantiemodus gingen, kwamen Nijpels en c.s. met hun voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Een stevig stukje werk, waaraan breed vanuit de overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en wetenschap is gewerkt. Een veelomvattend en complex verhaal ook, dat al enige tijd z’n schaduw vooruit werpt. We merken… Lees meer »

Realisme

De grote opgaven in de fysieke leefomgeving krijgen volop de aandacht in het maatschappelijke en politieke debat, en dus ook de media. Daarbij noemen betrokken en belanghebbende partijen astronomische bedragen, die nodig zijn om de behoeften of gestelde doelen te kunnen halen. Zo moet Nederland klimaatbestendig worden gemaakt, waar al miljarden euro’s voor zijn gereserveerd,… Lees meer »

Contract voor de fysieke leefomgeving

Met de Omgevingswet is de geest uit de fles. Niet alleen de overheid zal anders gaan werken, ook ondernemers en burgers worden aangezet om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Maar het begint nu bij de overheid, en vooral gemeenten zien steeds meer in wat de nieuwe wetgeving voor hen gaat betekenen. Het is een wetgevingsoperatie die… Lees meer »

Eerst zien, dan geloven
Ondernemerschap

Is duurzaamheid een ticket to the game omdat dit bij elke aanbesteding wordt gevraagd en je als belegger en ontwikkelaar niet achter wilt blijven, of doe je het écht uit overtuiging? Het antwoord op die vraag bepaalt hoe je in deze tijd als actieve private partij betrokken bent bij gebiedsontwikkeling. Zit je in dit vak… Lees meer »

De Omgevingswet en de burger

Als de overheid wil dat de Omgevingswet daadwerkelijk leidt tot een grotere betrokkenheid van de burger zal ze daar de nodige condities voor moeten creëren. Tot op heden is daar in het proces naar de invoering van de wet weinig tot niets aan gedaan, dus ligt er nog een forse klus om te zorgen voor… Lees meer »

Don Quichot

‘2015 recordjaar voor windenergie’, luidt het persbericht dat een van de eerste dagen van het nieuwe jaar bij de ROm-redactie binnenkwam. Afzender: de NWEA, de Nederlandse Wind Energie Associatie. Dit is een branchevereniging van bedrijven die windenergie als de nieuwe hoofdbron voor onze energievoorziening zien. Daar zitten energieproducenten, bouwers, ontwikkelaars, installatiebedrijven en adviesbureaus bij, groot… Lees meer »

Een samenhangende visie voor Nederland

Samen met onze partners kijken we in het decembernummer terug op een enerverend jaar. Zo heeft het Jaar van de Ruimte 2015 onder het motto ‘Wij maken Nederland’ heel veel energie losgemaakt en ligt er een dezer dagen een heus manifest met doorkijk naar 2040. Wat voor een samenleving willen we zijn, waar gaan we… Lees meer »

Aanpassen

Een nogal beladen term. Meestal denken we daarbij aan sociale kwesties, waarbij we van anderen verwachten dat ze zich aan onze cultuur, onze wijze van denken, onze tradities aanpassen. Moeilijker ligt het als wij zelf genoodzaakt zijn om ons gedrag aan te passen. Ik hoor daarbij nog altijd het deuntje van de beroemde Postbank-reclame, over… Lees meer »

Modieus

De woordenschat en het debat over ruimtelijke ontwikkeling is sinds de bankencrisis veel mooie begrippen en gedachten rijker geworden. Stad- en ruimtemakers nemen in open en stadslabs de lead bij transitieprocessen. We hebben ‘plaatsmakers’ die met tijdelijke activiteiten de tussenruimte vormgeven op plekken die even niet tot ontwikkeling komen. Creatieve en culturele ondernemers lijken niet… Lees meer »