Tag-archief: ROm 11 2016

Weghalen remmende werking op initiatieven en ontwikkeling
Planschade onder de Omgevingswet

Onder de Omgevingswet kent het omgevingsplan functies toe aan locaties. Deze zullen bij recht veel ruimere bouw- en gebruiksmogelijkheden bieden dan de huidige bestemmingen. Doel is om plannen uitnodigender te maken. Dat is mooi, maar uitgaande van de huidige planschaderegeling leidt dat tot torenhoge planschades. Een nieuwe planschaderegeling biedt uitkomst. In de Omgevingswet is hoofdstuk… Lees meer »

Neem het initiatief, begin nu met de Omgevingswet
Zoek de grenzen op, investeer in participatie

Met de wettekst en de uitvoeringsparagrafen (AMvB’s) ontstaat steeds meer inzicht in de juridische kaders voor ruimtelijke plannen en procedures van de Omgevingswet. We weten inmiddels dat het hier niet alleen gaat om een juridische stelselverandering, maar om een nieuwe manier van denken en handelen zowel in de samenleving als bij (overheids)organisaties. Daarmee hoeven we… Lees meer »

Eenvoudiger regelgeving en meer lokale afwegingsruimte

Met de publicatie van de ontwerp-algemene maatregelen van bestuur (AmvB’s) begin juli van dit jaar krijgt de invoering van de Omgevingswet steeds verder vorm. Vier nieuwe besluiten die een veelvoud aan eerdere besluiten en nog meer regels vervangen; het wordt overzichtelijker,er komt meer ruimte voor lokale afwegingen waarbij belanghebbenden een duidelijke rol krijgen, en niet… Lees meer »

Sittard vindt zichzelf opnieuw uit

Minder inwoners, leegstaande monumenten en krimpende budgetten. Afgelopen zomer bogen beleidsmedewerkers, erfgoedexperts, studenten en burgers zich vier dagen lang over de ruimtelijke uitdagingen van Sittard-Geleen. De lezingen, rondleidingen en workshops leidden tot nieuwe inzichten en aanknopingspunten voor een gebiedsgerichte aanpak met erfgoed als belangrijkste inspiratiebron. Limburg heeft meer ruimte dan programma. Met deze nuchtere constatering… Lees meer »