Tag-archief: ROm 5 2016

Leidende principes en een lerend netwerk
Co-creatie voor duurzaamheid

Ruim veertig partijen waren betrokken bij de verkenning naar het langetermijnperspectief voor de IJssel-Vechtdelta (2013): gemeenten, provincie, waterschap, maatschappelijke en belangenorganisaties. Waterveiligheid stond prominent op de agenda in het kader van de deltabeslissingen, evenals de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied tussen Zwolle, Kampen en Zwartewaterland. Van meet af aan was duidelijk dat duurzaamheid als een… Lees meer »

Adaptation Futures 2016
Klimaatadaptatie van weginfrastructuur in vier Noord-Europese landen

  Klimaatverandering heeft potentieel grote gevolgen voor transport en weginfrastructuur. Door tijdig en slim maatregelen te nemen zijn de gevolgen en de kosten van maatregelen beheersbaar. Een optimale aanpak houdt rekening met de omgeving en is gericht op alle transportmodaliteiten. Mede door internationale samenwerking en uitwisseling zijn voldoende instrumenten en voorbeelden beschikbaar om adaptatie adequaat… Lees meer »

Waterloopkundig lab wordt monumentaal beleefbos

Ruim veertig jaar was het Waterloopbos in de Noordoostpolder een openluchtlaboratorium voor waterloopkundigen. Met zelfgebouwde schaalmodellen werd gerekend aan tientallen dammen, sluizen en havens voor opdrachtgevers uit de hele wereld. De komende jaren moet het bos uitgroeien tot een plek waar beleving van natuur en cultuurhistorie vloeiend in elkaar overlopen, met een in stukken gezaagde… Lees meer »