Advertentie
Gemeente Oss

Strateeg / Coördinator Milieu

36 uur HBO Noord-Brabant

Direct solliciteren Website

De gemeente Oss is hard op weg om een 100.000+ gemeente te worden. Dat betekent onder meer dat we een aantal toekomstbepalende opgaven hebben in de openbare ruimte. Bij ons spelen onderwerpen op het gebied van wonen, klimaatadaptie en duurzaamheid een belangrijke rol. Om dit in goede banen te leiden, zijn we voor de afdeling Inrichting en Beheer Openbare Ruimte (IBOR) op zoek naar een:

Strateeg / Coördinator Milieu
30-36 uur per week

Je werkt binnen de vakgroep Milieuadvies (VMA). Binnen VMA werken we aan de opgaves milieu, afval en duurzaamheid. VMA heeft twee hoofdtaken: beheer van de openbare ruimte (o.a. bodem, geluid, lucht en archeologie) en (milieu)advisering. Deze taken vervullen wij zowel binnen als buiten onze eigen afdeling (o.a. grondaankopen, ruimtelijke procedures). We onderscheiden ons doordat we direct benaderbaar zijn, snel kunnen reageren en behalve inhoudelijke kennis veel lokale kennis bezitten.

Wat ga je doen?
Er liggen complexe en multidisciplinaire opgaven op het gebied van Milieu, Afval en Duurzaamheid. De afgelopen jaren hebben we in het team ingezet op een meer integrale werkwijze. Hierdoor is de vraag naar expertise van VMA toegenomen. Tegelijkertijd is er ook meer behoefte aan coördinatie van vragen en inzet binnen ons team.

Binnen de vakgroep geef je functioneel sturing aan specialisten/vakbeheerders. Je stuurt op planning en op integrale aanpak binnen en buiten het team. Daarnaast ondersteun je de teamleider Vakbeheer en Specialisten, coach je directe collega’s en neem je deel aan het coördinatorenoverleg waar je de verbinding legt met de andere vakgroepen. Inhoudelijk pak je de zwaardere bestuurlijke dossiers op en lever je een bijdrage daar waar nodig is.

Omdat we werken aan integrale oplossingen, is het belangrijk dat je dit doet in nauwe samenwerking met onze inwoners, bedrijven en natuurlijk je collega’s van de gemeente Oss en andere overheidsorganisaties. Samen ga je op zoek naar de beste oplossing voor alle betrokken partijen. Je neemt deel aan interne- en externe werkgroepen op het gebied van milieu, afval en duurzaamheid.
Je adviseert collega’s en het bestuur over brede en multidisciplinaire vraagstukken op het gebied van milieu, afval en duurzaamheid. Je zorgt ervoor dat deze oplossingen op draagvlak kunnen rekenen. Je vertaalt het beleid naar uitvoering maar ook de uitvoering naar beleid. Zo dat beiden het best aansluiten bij de dagelijkse praktijk.

Wat bieden we?

 • De gemeente Oss biedt volop ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers met initiatief en lef. Zowel op inhoud als ook op persoonlijk vlak. Waar je bij start ingeschaald wordt is afhankelijk van opleiding en ervaring maar maximaal functieschaal 11 (maximaal € 5.372,- bruto per maand) op basis van een fulltime dienstverband. We starten met een jaarcontract en bevalt het van beide kanten, krijg je na een jaar een vast contract.
 • Een Individueel Keuzebudget van 17,05%, bijvoorbeeld voor het volgen van een opleiding en loopbaanontwikkeling of als aanvulling op je salaris.
 • Je hebt 21 vakantiedagen per kalenderjaar. Naast je vakantie-uren kun je spaaruren opbouwen. Ook 5 mei en de dag na Hemelvaart zijn vrije dagen.
 • Praktische zaken, zoals een laptop en een iPhone.
 • Je bouwt pensioen op bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).
 • Veel aandacht voor mobiliteit (een fiets, reiskostenvergoeding, extra vergoeding voor duurzaam reizen).
 • Een locatie onafhankelijke baan: je werkt thuis, flexibel of op het gemeentehuis (vijf minuten lopen van het NS-station).
 • We bieden veel mogelijkheden om opleidingen te volgen.
 • Je krijgt ouderschapsverlof voor 50% doorbetaald.
 • De mogelijkheid om uren te sparen voor lang verlof.


Wie is onze ideale kandidaat?
We vragen een creatieveling die de verbinding weet te leggen met alle betrokken partijen. Je kunt goed om gaan met belangen maar ook emoties van anderen en weet dit te vertalen naar concrete (bestuurlijke) adviezen. Je staat daarom stevig in je schoenen. Wat vragen we verder:

 • Je kunt collega’s enthousiasmeren.
 • Je kunt sturen op planning en resultaten.
 • Je hebt ervaring met multidisciplinaire vraagstukken op het gebied op milieuadvies, afval en duurzaamheid.
 • Je kunt deze vraagstukken vertalen naar bestuurlijke stukken en naar de uitvoering.
 • Je bent in staat om te communiceren op verschillende niveaus.
 • Je bent standvastig: je bent gezond eigenwijs en je kunt mensen goed overtuigen. Maar je staat ook open voor andere oplossingen.
 • Kennis van één de volgende milieuthema’s: bodem, geluid, externe veiligheid of lucht kan gezien de samenstelling van het team en de opgaves een pre zijn.
 • Je hebt een duidelijk beeld van de impact van de Omgevingswet op milieuthema’s, afval en duurzaamheid.


Hoe ziet onze afdeling/team eruit?
De afdeling IBOR bestaat uit ca. 190 fte verdeeld over zes teams:

 • vakbeheer en Specialisten;
 • gebieden en Projecten;
 • uitvoering;
 • handhaving en Toezicht Openbare Ruimte;
 • afval;
 • staf.


Je wordt geplaatst binnen het team Vakbeheer en Specialisten(V&S). Het team V&S heeft op dit moment circa 35 fte en bestaat uit de volgende vakgroepen:

 • vakgroep milieuadvies (VMA);
 • energie, installaties en nutbedrijven (EIN);
 • geobeheer Openbare Ruimte (de kaart en gegevens/databeheer);
 • groen, Water en Ecologie (GWE);
 • mobiliteit (Wegen en verkeer, Betaald Parkeren, Haven, Openbare Verlichting en Verkeerregelinstallaties);
 • riolering.


Wil je meer informatie?
Neem dan contact op met L. Visschers, Teamleider Vakbeheer en Specialisten, via het algemeen telefoonnummer 14 0412.

Wil je meer weten wat de afdeling IBOR voor staat ga dan naar www.youtube.com/watch?v=07x7s2Pp7Xs. Daar staat een filmpje over de afdeling IBOR.

Ben jij klaar om door te breken?
Solliciteer via het sollicitatieformulier en reageer uiterlijk maandag 27 juni 2022 t.a.v. L. Visschers, Teamleider Vakbeheer en Specialisten IBOR.

De gesprekken vinden plaats op dinsdag 28 juni 2022.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Link gekopieerd naar klembord