Inschrijven voor nieuwsbrief
Provincie Utrecht

Regiocoördinator Programma Versnelling Woningbouw

36 uur WO Utrecht

Direct solliciteren Website

36 - 40 uur | Schaal 13 | tijdelijk contract voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband

Ben jij ervaren in het sturen van complexe processen in een speelveld met verschillende partijen en verschillende belangen? En wil jij aan de slag met de complexe woningbouwopgave in onze provincie? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Vanuit het domein Stedelijke Leefomgeving (SLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk én vitaal stedelijk gebied, inclusief het uitloopgebied. Onze kerntaken zijn ruimtelijke ontwikkeling, milieu en gezond leefklimaat, duurzame economische groei, cultuur en erfgoed, binnenstedelijke vitaliteit en energietransitie. Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. We verbinden de opgaven op het vlak van wonen, werken, natuur en recreatie met elkaar om tot kwalitatieve oplossingen te komen. Dit beleid voeren we zelf uit in programma’s zoals de Omgevingswet/visie, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Versnelling Woningbouw, Gezonde Leefomgeving en Energietransitie.

Context
De woningbouwopgave in de provincie Utrecht is groot. Het belangrijkste vraagstuk op het gebied van wonen in onze provincie blijft hoe we kunnen zorgen voor een voldoende woningaanbod dat aansluit op de vraag. Dit alles in een tijd waarin we te maken hebben met de gevolgen van het stikstofbeleid, netcongestie, de complexe en vaak kostbare (binnen)stedelijke ontwikkelingen en de beschikbaarheid van voldoende goed opgeleid personeel in de bouw en bij de overheid. Extra inspanningen zijn nodig.  

Bouwen van woningen is primair een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Gezien de omvang en complexiteit, vraagt de woningbouwopgave om een regionale aanpak en samenwerking tussen verschillende partijen in de (woondeal)regio’s U10, regio Amersfoort en Foodvalley. Dit past ook in de aanpak van de Nationale Woon- en Bouwagenda waar een proactieve regierol voor de provincie is voorzien. Het Rijk en de provincie hebben afspraken gemaakt over de realisatie van 83.500 woningen in de periode tot en met 2030. Deze afspraken vormen de basis voor afspraken in drie regionale woondeals.  

Met het uitvoeringsprogramma Versnelling Woningbouw 2021 t/m 2024 richt de provincie zich op overheden, marktpartijen, corporaties, maatschappelijke organisaties, inwoners en andere stakeholders op regionaal en lokaal niveau. Het hoofddoel van het programma ligt in het verlengde van het coalitieakkoord, namelijk het versnellen van de woningbouw met het streven te komen tot 10.000 woningen per jaar waarvan tenminste 50% van de nieuwe woningen in het sociale en middelduur segment. De provincie pakt een actieve regierol op, veelal als verbinder, aanjager en kennisdeler. We zoeken een collega die een stevige bijdrage willen leveren aan deze uitdagende opgave als regiocoördinator voor de regio’s U10 en Foodvalley.

Wat ga je doen?

 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de regio en de gemeenten in de regio voor versnelling van woningbouw;
 • Je werkt samen met gemeenten, corporaties en Rijk en de regio aan de uitvoeringsagenda van de Woondeal;
 • Je jaagt de woningbouwrealisatie aan door te schakelen tussen beleid, lobby en concrete uitvoering en door in te springen op actuele situaties en proactief te werken aan oplossingsrichtingen voor knelpunten in de woningbouw.
 • Je signaleert ontwikkelingen en knelpunten in de woningmarkt;
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een netwerk op lokaal, regionaal, provinciaal en nationaal gebied met overheden, corporaties, marktpartijen en initiatiefnemers;Je adviseert strategisch en overlegt met het Rijk over randvoorwaarden, nodig voor de realisatie van de woningbouwopgave.
 • Je bent intern het 1e aanspreekpunt voor andere afdelingen en programma’s voor woningbouwzaken in de regio; waar nodig werk je aan verdere verbetering van de interne afstemming;
 • Je bent sparringpartner en vraagbaak voor de procesmanagers bij projecten in de regio;
 • Je adviseert de portefeuillehouder over bestuurlijke overleggen in de regio en bereidt deze voor.

Uiteraard doe je dit alles niet alleen. Je werkt nauw samen met je collega’s van het programmateam Versnelling Woningbouw (programmamanager, de andere 2 regio-coördinatoren, thema-projectleiders, procesmanagers, communicatieadviseur, ondersteuner en controller), de bestuurlijk opdrachtgever (gedeputeerde) en de opgavemanager (gemandateerd ambtelijk opdrachtgever).

Wie zoeken wij?
Als regio coördinator zoeken wij iemand die ruime ervaring heeft met het begeleiden van ruimtelijke processen in een bestuurlijke context. Je doorgrondt complexe opgaven en weet werkzaamheden te organiseren. Je volgt de maatschappelijke ontwikkelen op de voet. Je bouwt slagvaardig een netwerk op en onderhoudt deze. Je overbrugt in een dynamische omgeving conflicterende belangen, opvattingen en inzichten en beschikt over een gezonde dosis creativiteit, durf en vertrouwen. Je denkt van nature in kansen en gevolgen op korte, middellange en lange termijn, vanuit meerdere perspectieven.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het voeren van regie op complexe ruimtelijke opgaven in samenwerking met diverse stakeholders in een gebied, dit alles in een bestuurlijke context;
 • Je hebt een relevant netwerk in de regio of bent in staat deze op te bouwen;
 • Je hebt WO- werk- en denkniveau verkregen door opleiding of werkervaring;
 • Je bent een stevige gesprekspartner voor publieke en private partijen, koersbepalend en brengt doorzettingskracht in;
 • Je kunt jezelf vinden in de volgende kenmerken: hands-on mentaliteit, proactieve houding, accuraat, doortastend,  en een omgevingssensitieve teamplayer.

Wat bieden wij? 
Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen – vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Als medewerker vorm jij de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder. 

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om flexibel en naar eigen vermogen te werken. Bij de provincie Utrecht werken we hybride. Hoe dit eruit ziet geven we samen vorm. 

De organisatie is in ontwikkeling. We maken een professionaliseringsslag en gaan steeds meer opgavegericht werken. Als jij het leuk vindt om het voortouw te nemen en verder mee wilt bouwen aan onze organisatie, garanderen wij jou een boeiende tijd. 

Naast uitdagend werk en leuke collega’s bieden we jou: 

 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 12maanden voor 36 tot 40uur per week met optie tot verlenging;
 • een salaris van maximaal € 6.854,94bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband van 40 uur p.w. (schaalniveau 13);
 • een Individuele Keuze Budget van 22,37% bovenop je maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer het wordt uitgekeerd;
 • 18 vakantiedagen én een ruime ATV-regeling met max. 25,5 extra vrije dagen op basis van een fulltime dienstverband;
 • een goede pensioenopbouw;
 • een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per vijf jaar; NB POB geldt alleen voor contracten van langer dan zes maanden. 
 • de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen via het cursusaanbod bij de UtrechtAcademie.

Contactinformatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Anne Westhoff, programmamanager Versnelling Woningbouw op 06-813 46 324

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Sana Nour Eddin, adviseur werving & selectie, telefoon 06 25 77 89 81 of mail matchpoint@provincie-utrecht.nl.

Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.

Solliciteren
Ben je geïnteresseerd? Reageer dan uiterlijk 26 maart 2023. Externe kandidaten kunnen reageren tot en met 2 april 2023.

We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om naar deze functie te solliciteren.                                                    

Wij vragen van iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Integriteit komt terug in het sollicitatiegesprek.

Wie zijn wij?
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.