‘Verbetering landschap cruciaal bij verduurzaming’

| 11 november 2016

Nederland staat aan de vooravond van vele opgaven op het gebied van duurzaamheid. Het realiseren van die opgaven lukt volgens de Raad voor de leefomgeving en infrstructuur (Rli) alleen in een intensieve maatschappelijke dialoog, gefocust op de verbetering van de landschapskwaliteit.

Bron: http://www.stadszaken.nl/mensen/participatie/open-dialoog-over-het-landschap