Woningbouwproductie in 2020 desastreus laag

| 30 oktober 2019

Jan Latten, bijzonder hoogleraar sociale demografie en tot voor kort CBS, constateert op Stadszaken.nl dat het tempo van de bevolkingsgroei omhoog gaat en het tempo van de nieuwbouwwoningen omlaag. Een dubbel effect dus. Hij verwacht dit jaar een groei van 120.000 inwoners. Terwijl we ervan uit moeten gaan dat er volgend jaar niet meer dan ca. 35.000 nieuwbouwwoningen worden gebouwd. Het tekort wordt rampzalig.

Nu al loopt het woningtekort, de actuele achterstand, op naar ca. 300.000 woningen. Door de geringe aantallen nieuwbouw in 2019 en 2020 zal dat tekort fors toenemen. Een woningtekort van 350.000 woningen in de loop van 2020 lijkt onontkoombaar bij dit tempo. Jarenlange onderschatting van de bevolkingsgroei en zeker het bestanddeel migratie daarbinnen, heeft ons in deze situatie gebracht. Het CBS heeft lang gewerkt met een aanname van 25.000 tot 45.000 migranten per jaar. Professor Peter Boelhouwer waarschuwt al jaren dat dit eerder bij de 80.000 per jaar ligt. Latten komt nu op 100.000. We lijken alsmaar achter feiten aan te blijven lopen.

Jarenlange onderschatting van de bevolkingsgroei en zeker het bestanddeel migratie daarbinnen, heeft ons in deze situatie gebracht’

In de Nationale Woonagenda is in 2018 door minister Kajsa Ollongren en de belangrijkste stakeholders afgesproken om in te zetten op een jaarlijkse productie van 75.000 woningen. Dat werd in 2018 niet gehaald. In 2019 wordt het ook niet gehaald en 2020 wordt een rampjaar, met dank aan de stikstof.

Het is onbegrijpelijk dat het kabinet met dit beeld voor ogen zo labbekakkerig reageert op de stikstofproblemen voor de bouw. Ingenieursbureau Sweco (vroeger Grontmij) heeft vorige week zonneklaar aangetoond dat de bijdrage van de woningbouw aan de stikstofproblemen vrijwel nihil is. En toch is voor elk plan weer een nieuwe beoordeling nodig om een vergunning te krijgen. Gevolg: bouwers en ontwikkelaars staan in de rij om hun beurt af te wachten bij de onderzoeksbureaus die stikstofberekeningen kunnen maken; veel gemeenten die even niks doen of tegen de ontwikkelaar zeggen: ga zelf maar die vergunning Natuurwet bij de provincie regelen; en provincies die onderling kissebissen over welke normen ze moeten hanteren. Kortom heel veel vertragingen terwijl de bevolkingsgroei wel doorgaat.

‘Heel veel vertragingen terwijl de bevolkingsgroei wel doorgaat’

Ik maak deel uit van het BZK Expertteam Woningbouw. Wij zijn door de minister in het leven geroepen om woningbouw(projecten) te versnellen. En in de afgelopen periode hebben we in heel wat situaties daaraan een serieuze bijdrage kunnen leveren. Maar als gemeenten ons vragen om ze te helpen bij de vertraging door stikstofproblemen, lopen we in dezelfde bureaucratie vast.

DAAROM: KABINET, KOM OP. GEWOON EEN VRIJSTELLING REGELEN VOOR EEN DREMPELWAARDE (ALS TIJDELIJKE MAATREGEL) ZODAT DE SCHADE NOG EEN BEETJE BEPERKT KAN BLIJVEN. TOON DAADKRACHT.

Jos Feijtel
joz.feijtel@gmail.com